zdraví - krása - vitalita


Detoxikace

    Organizmus =  jeden celek =  jeden systém = nedokonalá činnost jednoho orgánu způsobí celý řetězec reakcí a promítne se postupně na celém organismu, včetně psychiky.

    V těle člověka se v průběhu života ukládají jedovaté látky nebo-li toxiny (více zde), které jsou ve většině případů původci civilizačních chorob. Mohou být zevního či vnitřního původu a postupně poškozují chod buněk, nervů, hormonů, enzymů a dalších tělesných pochodů a mohou vést až k poškození orgánů či k chronickým zdravotním problémům.

    Tělo má vlastní léčivé samo-regenerační a samo-čistící schopnosti, které jsou v dnešní době tlumeny. Je to dáno životním stylem, nedostatkem pohybu, denním režimem a stresem na jedné straně, na druhé stravou, především její pravidelností, skladbou a kvalitou (E-čka, konzervanty, barviva). V důsledku tohoto tělo není schopno samo vyloučit všechny tyto látky a ukládá je ve formě toxinů.

    V našem studiu sestavujeme částečné a komplexní detoxikační programy, které ulehčují a pomáhají játrům, střevům, sliznicím, ledvinám, plícím a kůži při práci s vylučováním odpadních látek a jedů z těla. Všechny programy jsou založeny na bázi bylin.

    Detoxikace nebo-li čistění těla je dlouhodobý proces. Může být prováděna do vyřešení konkrétního zdravotního problému nebo se může stát součástí životního stylu, což je z pohledu celkového zdraví a prevence před civilizačními chorobami, nejlepší řešení. Nikdy nelze dosáhnout toho, aby tělo bylo úplně bez škodlivin, ale lze prevencí udržovat jeho přirozené vnitřní pochody, samo-regenerační a samo-čistící schopnosti v dobré kondici.